Datum/Zeit Veranstaltung
28/10/2021
19:00 - 21:00
Öffnungszeit | Infoladen Anschlag
Infoladen Anschlag, Bielefeld
01/11/2021
0:00
Beratungsangebot der Roten Hilfe Bielefeld
04/11/2021
19:00 - 21:00
Öffnungszeit | Infoladen Anschlag
Infoladen Anschlag, Bielefeld
05/11/2021
19:00 - 21:00
Libertärer Lesekreis
FAU-Lokal, Bielefeld
11/11/2021
19:00 - 21:00
Öffnungszeit | Infoladen Anschlag
Infoladen Anschlag, Bielefeld
14/11/2021
16:00 - 18:00
Offene Bibliothek
FAU-Lokal, Bielefeld
18/11/2021
19:00 - 21:00
Öffnungszeit | Infoladen Anschlag
Infoladen Anschlag, Bielefeld
25/11/2021
19:00 - 21:00
Öffnungszeit | Infoladen Anschlag
Infoladen Anschlag, Bielefeld
02/12/2021
19:00 - 21:00
Öffnungszeit | Infoladen Anschlag
Infoladen Anschlag, Bielefeld
03/12/2021
19:00 - 21:00
Libertärer Lesekreis
FAU-Lokal, Bielefeld
06/12/2021
0:00
Beratungsangebot der Roten Hilfe Bielefeld
09/12/2021
19:00 - 21:00
Öffnungszeit | Infoladen Anschlag
Infoladen Anschlag, Bielefeld
12/12/2021
16:00 - 18:00
Offene Bibliothek
FAU-Lokal, Bielefeld
16/12/2021
19:00 - 21:00
Öffnungszeit | Infoladen Anschlag
Infoladen Anschlag, Bielefeld
23/12/2021
19:00 - 21:00
Öffnungszeit | Infoladen Anschlag
Infoladen Anschlag, Bielefeld
30/12/2021
19:00 - 21:00
Öffnungszeit | Infoladen Anschlag
Infoladen Anschlag, Bielefeld
06/01/2022
19:00 - 21:00
Öffnungszeit | Infoladen Anschlag
Infoladen Anschlag, Bielefeld
07/01/2022
19:00 - 21:00
Libertärer Lesekreis
FAU-Lokal, Bielefeld
09/01/2022
16:00 - 18:00
Offene Bibliothek
FAU-Lokal, Bielefeld
13/01/2022
19:00 - 21:00
Öffnungszeit | Infoladen Anschlag
Infoladen Anschlag, Bielefeld
20/01/2022
19:00 - 21:00
Öffnungszeit | Infoladen Anschlag
Infoladen Anschlag, Bielefeld
27/01/2022
19:00 - 21:00
Öffnungszeit | Infoladen Anschlag
Infoladen Anschlag, Bielefeld
03/02/2022
19:00 - 21:00
Öffnungszeit | Infoladen Anschlag
Infoladen Anschlag, Bielefeld
04/02/2022
19:00 - 21:00
Libertärer Lesekreis
FAU-Lokal, Bielefeld
10/02/2022
19:00 - 21:00
Öffnungszeit | Infoladen Anschlag
Infoladen Anschlag, Bielefeld
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Powered by Events Manager